Silverton:

Sporplan:

Silverton 5-2 2013

Silverton afsnittet er klubbens Amerikanerhjørne, og består af sporene 1-4 med ind og udkørsel til Egebæk og Ølbylyng

spor-1 afsætning

spor-2-3 pasagerer område med mulighed for rangering

spor-4  godsområde med aflæsnings rampe for sten fra Ballenberg Schotterwerke

Spor-5-7 er klubbens opstillings spor,

 

IMG_1134