Dansk G Modelbane Foreningen Juridisk meddelelse

Følgende vilkår gælder ved anvendelse af Dansk G Modelbane Foreningens hjemmeside (incl. tilhørende undersider):

Oplysninger på Hjemmesiden.

Oplysninger indeholdt på denne hjemmeside, er ikke udtømmende og kan være behæftet med fejl og unøjagtigheder. Dansk G Modelbane Forening påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser på denne hjemmeside, og beslutninger brugeren måtte tage på baggrund af oplysninger indeholdt på denne hjemmeside, er alene brugerens ansvar. Dansk G Modelbane Foreningen forbeholder sig ret til, uden varsel, at ændre hjemmesidens indhold eller hindre adgang til hjemmesiden.

Billeder på Hjemmesiden.

På denne hjemmeside kan der forekomme billeder, fra Dansk G modelbane Forenings arrengementer og klubaftener, personer der forekommer på disse billeder er enten medlemmer, har andre relationer eller tilknytning, til Dansk G Modelbane Forening, Billeder bliver vist efter Datatilsynets retningslinier for situationsbilleder, se link: http://www.datatilsynet.dk/borger/internettet/billeder-paa-internettet/

Link på Hjemmesiden.

På hjemmesiden kan der forefindes hyperlinks til tredjemands hjemmesider. Hyperlinket udgør ikke nogen anbefaling af de pågældende hjemmesider fra Dansk G Modelbane Foreningens side. Dansk G Modelbane Foreningen har ikke gennemgået sådanne hjemmesider og påtager sig intet ansvar for skader opstået ved brug af disse eller manglende tilgængelighed hertil.

Brug af Hjemmesiden.

Adgangen til denne hjemmeside, kan og skal ikke forstås som en accept af eller licens til brugerens anvendelse af nogen mærker eller varemærker, som vises på hjemmesiden, uden forudgående skriftlig samtykke fra den, der måtte eje mærket eller varemærket.

© Dansk G Modelbane Foreningen 2008. Alle rettigheder forbeholdes.