Hvem er vi

Klubbens historie
DGMF blev dannet i 1999 af en håndfuld personer og havde fra starten ikke rådighed over noget klublokale, derfor var oplægget at hvert medlem rådede over et antal moduler som så blev sammensat til lejligheden når der var køredag i en gymnastiksal eller sportshal og navnet på klubben var oprindeligt ”*G Modul Foreningen. Senere fik Foreningen Lejet sig ind i lokaler på Farum Kasserne i det gamle infermeri, hvor medlemmernes moduler blev sammensat til en fast bane, derfor blev det besluttet at ændre vores navn til noget mere sigende om klubben og valget faldt på:

Dansk G Modelbane Forening (DGMF)

Lejemålet på Farum kasserne blev desværre opsagt da de skulle bruge området til at bygge nye boliger på . Vi startede så med at skrive til alle kommuner i hele Storkøbenhavn, og vi fik positivt svar tilbage fra Rudersdal Kommune om et kælderlokale (depot-rum) under Rundforbi Hallen. Da vi overtog lokalerne, var de fyldt med gammelt skidt og ragelse, som krævede adskillige dage med oprydning og rengøring. Lokalerne som ligger i kælderen under Rundforbihallen tilbyder rigtigt gode muligheder for at bygge et spændende og varieret anlæg

(se siden om anlægget).

Formål

Foreningens formål er at arbejde for udbredelse af kendskab og interesse for modeltog i skala *G* i Danmark, gennem deltagelse i udstillinger og træf. Skala *G* svarer til skala IIm i NEM-Normer dvs. skala 1:22,5, sporvidde 45 mm.

At fremme opbygningen og drift af modeljernbane i skala G

At medvirke til udbygningen af sociale relationer mellem medlemmerne uden skelen til politiske, religiøse, eller racemæssige forskelligheder.

Anlæg
Klubben bygger anlæg i IIM  dvs. i forholdet 1:22,5. Vi styrer vores tog Digitalt.Kørestrømmen leveres af et Massoth DCC anlæg (2-skinne drift). Anlægget ejes af klubben, mens det rullende materiel medbringes af de enkelte medlemmer.

Klubben råder ligeledes over en udstillingsbane på 16 x 6 meter som medbringes i vores egen trailer rundt til div. Udstillinger (Hobbymessen, Teknisk Museum Osv.)

Lokaler

Vi råder over et lokale på 100 m2 hvori vi er godt i gang med at opbygge vores faste bane, i lokalet er der også et værksted hvor man kan programmere samt bygge på sine lokomotiver Vi har endvidere et lokale på 50 m2 hvor der er borde og stole, grov værksted samt opbevaring af udstillingsbanen.

Aktiviteter
Vi mødes hver torsdag kl. 18.30 til kl. 22.00. Det sker løbende at vi aftaler at arbejde en søndag, hvor vi så når en del mere end på almindelige klubaftener. På klubaftener bygger vi først og fremmest på anlægget. Der uddeles opgaver efter lyst og evner, og man kan komme med ideer, men der er også tid til at sludre om andre ting end tog og jernbaner. Der er fast køredag den første torsdag i hver måned. Det sker at vi bruger en klubaften til at se videofilm – eller der kan være en temaaften hvor der er foredrag om forskellige emner.

Medlem af klubben

Vi er i dag ca. 30 medlemmer af klubben og vi spænder fra 20 til 85 år, vores medlemmer kommer fra hele Sjælland.
Vi optager gerne flere aktive medlemmer i klubben, men du er også meget velkommen til “bare” at aflægge  os et besøg, for at se om det er noget for dig.

Du skal være mindst 15 år for at blive medlem i klubben. Unge mellem 12 og 15 år må kun deltage i foreningens aktiviteter i ledsagelse
med en voksen, der er ansvarlig for barnet.

Du behøver ikke selv have en modeljernbane derhjemme eller have det store kendskab til store modeljernbaner. Men du skal være interesseret i modeljernbane og i at medvirke i klubbens aktiviteter.

Modeltog er en hobby for hele familien og ikke kun for mænd/drenge, så kvinder/piger er også meget velkomne i klubben.

Kontingent/lokaleleje pr.medlem.

Fuldt medlemskab er pt. 1600,00 pr år

Passiv med stemmeret er pt. 500,00 pr. år

Passiv uden stemmeret er pt. 250,00 pr. år

Midlerne anvendes til klubbens drift, indkøb af materiale, m.v.

Besøg af klubber samt enkeltpersoner, modtages, gerne.

Per Eckhoff  Formand

formand@danskgmodelforening.dk