Bliv medlem
Tekst følgerKontakt Bestyrelsen

Formand Per Eckhoff - 61 60 51 04 - Eckhoffper@gmail.com

Kasserer Peter Maaløe - 25 69 37 07 - Maaloe@agerklint.dk

Sekretær Poul Erik Christiansen - 23 30 44 75 - Poulsus1@gmail.com

Steffen Halkjær - 40 86 52 42 - Js.halkjaer@gmail.com

Henning Julin - 60 77 69 70 - Julin@mail.tele.dk